transport i montaz

3. TRANSPORT
I MONTAŻ

Efekt podany na tacy

Realizacja

W ustalonym przez Ciebie terminie dostarczymy gotowe produkty we wskazane miejsce oraz rozmieścimy je według
wcześniej zaakceptowanej koncepcji. Dzięki temu otrzymasz natychmiastowy efekt wizualny w Twoim mieście.

Odbiór projektu

Nastąpi on w momencie akceptacji wszystkich priorytetowych dla Ciebie elementów składających się
na Kompleksową Usługę. Twoje zadowolenie z efektu jest dla nas najważniejsze.

© Terra Group 2019. All Rights Reserved.